?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 锻造厂Z揭秘不ؓ外界所知的锻造R间情?- 沛_同锐机械刉有限公?/title> <meta name="Keywords" content="沛_Mg厂家"> <script src="/template/NEST60016/lib/jquery-1.9.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST60016/lib/common.js" type="text/javascript"></script> <link href="/template/NEST60016/lib/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src=" /template/NEST60016/lib/jquery.js "></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60016/lib/cpczjz.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="iitop"> <div id="itop"> <div id="login"> 沛_同锐机械刉有限公司欢q来电咨? </div> <div class="topnav"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml">XML</a> | <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.zgcygy.com','锻造厂Z揭秘不ؓ外界所知的锻造R间情?- 沛_同锐机械刉有限公?)">收藏本站</span></a> | <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25060/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="top clearfix"> <div class="logo"> <img src="/uploads/logo/20160311014727.png" alt="沛_同锐机械刉有限公? width="" height=""/></div> <div class="t_right"> </div> </div> <div class="nav clearfix"> <div class="navs"> <ul> <li><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/about/">公司?/a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品展示</a></li> <li><a href="/about/about2.html">生讑֤</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> <div class="clear"></div> </ul> </div> </div> <div class="main_1"> <div class="baner"> <div style="width:100%; height:500px; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=500 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181020030521.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160314043618.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181020030535.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/NEST60016/js/product.js" type="text/javascript"></script> </div> <h6 class="clear"> </h6> </div> <div style="background:url(/template/NEST60016/lib/banner_bg.png); height:38px;"> <div style="width:1000px; margin:0px auto;"> <div style="float:left; font-size:13px; font-weight:bold; color:#575555; line-height:38px; ">热门搜烦Q?a href="/" target="_blank">沛_Mg厂家</a>,<a href="/" target="_blank">沛_锻造厂</a>,<a href="/" target="_blank">沛_Mg加工</a>?/div> <div style="width:410px; padding-top:8px;text-align:right; float:right"><SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="26" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60016/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> <h6 class="clear"> </h6> </div><div class="body"> <div class="main_2"> <div class="pro_left"> <div class="pro_t"></div> <div class="pro_c"> <ul> <li><a href='/tlpj/' title='铁\Mg'>铁\Mg</a></li> </ul> <ul> <li><a href='/dyktpj/' title='xa勘探Mg'>xa勘探Mg</a></li> </ul> <ul> <li><a href='/qcpj/' title='汽RMg'>汽RMg</a></li> </ul> <ul> <li><a href='/mjpj/' title='煤机Mg'>煤机Mg</a></li> </ul> <ul> <li><a href='/jgnjpj/' title='农机Mg'>农机Mg</a></li> </ul> </div> <div class="pro_b"> <div> <p>联系? 李经?/p> <p>电话: 0311-88128812</p> <p>|址: <a href="http://www.zgcygy.com" rel="nofollow">www.zgcygy.com</a></p> <p>地址: 沛_省石家庄市藁城市振兴北街1?/p> </div> </div> </div> <div class="pro_right"> <dl class="labelmore"> <dt>新闻详情</dt> <dd>您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</dd> </dl> <div class="pro detail help"> <h1 style="color:#0574cb; font-size:18px; text-align:center; font-weight:bold">锻造厂Z揭秘不ؓ外界所知的锻造R间情?/h1> <h6>来源Q?a href='http://www.zgcygy.com/news/14.html'>http://www.zgcygy.com/news/14.html</a> 发布旉 : 2016-03-31</h6> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">大家是否q记得之前和大家聊过锻造生产R间的情况特点Q今天接着和大家聊一聊这斚w的事情?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">Q锻造生产所使用的设备如I气锤、蒸汽锤、摩擦压力机{,工作时发出的都是冲击力。设备在承受q种冲击载荷Ӟ本nҎH然损坏Q如锻锤zd杆的H然折断Q,而造成严重的伤害事故。压力机Q如水压机、曲柄热模锻压力机、^L、精压机Q剪床等Q在工作Ӟ冲击性虽然较,但设备的H然损坏{情况也时有发生Q操作者往往猝不及防Q也有可能导致工伤事故;W二Q?锻造设备在工作中的作用力是很大的,如曲柄压力机、拉伔R压机和水压机q类d讑֤Q它们的工作条g虽较q稳Q但其工作部件所发生的力量却是很大的Q如我国已制造和使用?2000t的锻造水压机。就是常见的100~150t的压力机Q所发出的力量已是够大的了。如果模子安装或操作时稍有不正确Q大部分的作用力׃是作用在工g上,而是作用在模子、工h讑֤本n的部件上了。这P某种安装调整上的错误或工h作的不当Q就可能引vZg的损坏以及其他严重的讑֤或hw事故;W三Q?d的工具和辅助工具Q特别是手锻和自由锻的工兗夹钳等名目J多Q这些工具都是一h在工作地点的。在工作中,工具的更换非帔RJ,存放往往又是杂ؕ的,q就必然增加对这些工h查的困难Q当锻造中需用某一工具而时常又不能q速找到时Q有时会“凑合”用类似的工具Qؓ此往往会造成工伤事故Q第四, ׃锻造R间设备在q行中发生的噪声和震动,使工作地点嘈杂不堪入耻I影响人的听觉和神l系l,分散了注意力Q因而增加了发生事故的可能性?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">因此Q大家在工作的时候一定要注意q方面的问题Qؓ自己营造一个良好的工作环境Q说到这里,不得不说一?b>沛_<a href="/supply/8.html" target="_blank">Mg厂家</a></b>-同锐机械。一家专业的Mg加工厂家Q完善的加工程。确保品质量?/span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="/uploads/image/20160331/20160331161230_6250.jpg" alt="" /><br /> </span> </p><p><div>上一?<a href="15.html">锻造事故原因解析让你远d?/a></div> <div>下一?<a href="13.html">沛_Mg加工q程及需要注意哪些地?/a></div> </p> <div class="clear"></div> <div class="tag">相关标签:<a href='/key.aspx?k=%ba%d3%b1%b1%b6%cd%bc%fe%b3%a7%bc%d2'>沛_Mg厂家</a>,<a href='/key.aspx?k=+%ba%d3%b1%b1%b6%cd%d4%ec%b3%a7'> 沛_锻造厂</a>,<a href='/key.aspx?k=%ba%d3%b1%b1%b6%cd%bc%fe%bc%d3%b9%a4'>沛_Mg加工</a>,</div> <div class="clear"></div> <div class="cpxx"> <ul class="cp_leftul"> <li class="current"><a href="javascript:void(0);">相关新闻</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <ul class="p_helpinfo"> <li><a href="/news/263.html" title="农机Mg是怎么加工制作?><span>2021-03-25</span>农机Mg是怎么加工制作?/a></li> <li><a href="/news/261.html" title="沛_锻造厂可以生哪些零gQ?><span>2021-03-05</span>沛_锻造厂可以生哪些零gQ?/a></li> <li><a href="/news/260.html" title="沛_Mg加工注意事项知多?><span>2021-03-04</span>沛_Mg加工注意事项知多?/a></li> <li><a href="/news/253.html" title="沛_锻造厂在锻件加工需要做哪些工作"><span>2021-01-22</span>沛_锻造厂在锻件加工需要做哪些工作</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <ul class="cp_leftul"> <li class="current"><a href="javascript:void(0);">相关产品</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/50.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25060/20160505031613.jpg?path=www.zgcygy.com/uploads/cp/20160505031613.jpg" alt="农机Mg厂家" width="120px" height="120px" onload="javascript:DrawImage(this,120,120,0,0);" title="[typename]" /></a></h2> <h3><a href="/supply/50.html" title="农机Mg厂家">农机Mg厂家</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/49.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25060/20160505031356.jpg?path=www.zgcygy.com/uploads/cp/20160505031356.jpg" alt="矛_庄农机锻? width="120px" height="120px" onload="javascript:DrawImage(this,120,120,0,0);" title="[typename]" /></a></h2> <h3><a href="/supply/49.html" title="矛_庄农机锻?>矛_庄农机锻?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/48.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25060/20160505031240.jpg?path=www.zgcygy.com/uploads/cp/20160505031240.jpg" alt="矛_庄锻? width="120px" height="120px" onload="javascript:DrawImage(this,120,120,0,0);" title="[typename]" /></a></h2> <h3><a href="/supply/48.html" title="矛_庄锻?>矛_庄锻?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/47.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25060/20160406030014.jpg?path=www.zgcygy.com/uploads/cp/20160406030014.jpg" alt="矛_庄锻? width="120px" height="120px" onload="javascript:DrawImage(this,120,120,0,0);" title="[typename]" /></a></h2> <h3><a href="/supply/47.html" title="矛_庄锻?>矛_庄锻?/a></h3> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <h6 class="clear"> </h6> </div> </div> <div class="footer"> <div class="db_bj"> <div class="footer_p"> <p style="color:#FFF"> <a href="/" target="" id="current" rel="nofollow">?nbsp;   ?/a> |<a href="/about/" target="" rel="nofollow">走近我们</a> |<a href="/news/" target="" rel="nofollow">新闻资讯</a> |<a href="/supply/" target="" rel="nofollow">产品中心</a> |<a href="/contact/" target="" rel="nofollow">联系我们</a> |<a href="#" target="">q回剙</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-02-29/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> </p> <p> <span style="line-height: 22px" class="Apple-style-span"> Copyright© www.zgcygy.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 沛_同锐机械刉有限公司是专业? <a href="/" target="_blank">沛_Mg厂家</a>, <a href="/supply/" target="_blank">沛_锻造厂</a>? <a href="/supply/" target="_blank">沛_Mg加工</a>生厂家,Ƣ迎来电咨询! <br /> 联系人:李经?nbsp; 电话: 0311-88128812  地址: 沛_省石家庄市藁城市振兴北街1? </span> </p> </div> <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广:冀ICP?6005071?1</strong>   <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1258001240'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1258001240%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </div> <div><p>技术支持:<a ><img src="/template/NEST60016/images/sdhd.jpg" /></a></p></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <a href="http://www.zgcygy.com/">ŷߣɫͼƬվ,һƵ,žžžа̬ͼ,91˿ϵ߲</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>